Bookings

During the summer and winter holidays (end of June – September and December – February) we propose our houses for rent in full week periods, from Saturday till Saturday. Beyond these periods we prefer rentals for at least two nights. 

Please use the calendar to verify our houses’ availability.Visiting with dogs is possible after an earlier arrangement.

Confirm availability and price in your period with email/telephone. To complete the booking, after confirmation of price and date you need to transfer 30% of the rental cost to the account 11 1020 2401 0000 0102 0608 6773 with information about time of stay and name of the booking person.

REGULAMIN OBIEKTU „DOMKI WISŁA DOLINA PARTECZNIK”

 

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% całkowitego kosztu pobytu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub nie pojawienia się Wynajmującego w obiekcie w uzgodnionym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi.
 2. Opłata za wynajem domków pobierana jest najpóźniej w momencie rozpoczęcia pobytu wraz z opłatą klimatyczną pobieraną przez Miasto Wisła. W przypadku skrócenia pobytu pobrana opłata nie jest zwracana.
 3. Wynajmujący zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią (zgodnie z Ustawą o ewidencji ludności).
 4. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone w rezerwacji (maksymalnie 6 osób/domek). W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku niż zgłoszono w rezerwacji, Właściciel ma prawo zerwać umowę z Wynajmującym ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności zwrotu opłaty. Goście Wynajmujących zobowiązani są do opuszczenia obiektu do godziny 24:00.
 5. Wynajmujący nie mają prawa podnajmować ani przekazywać wynajętego przez siebie domku innym osobom, nawet w okresie opłaconego wynajmu.
 6. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Wynajmujący przyjmowani są w godzinach 16:00-19:00. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 7. Domki są przekazywane Wynajmującym w użytkowanie i odbierane przez Właściciela lub jego przedstawiciela. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie planowanej godziny wyjazdu celem usprawnienia procesu odbioru domku.
 8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź braki w wyposażeniu domku i na terenie obiektu. Prosimy o zgłaszanie wszelkich usterek i zniszczeń powstałych podczas wynajmu domku.
 9. W przypadku stwierdzenia w domku rażącego nieporządku, nieczystości, przykrych zapachów lub zniszczeń na Wynajmującego zostanie nałożona dodatkowa opłata w wysokości 200 zł związana z pokryciem kosztów usunięcia zabrudzeń i nieczystości.
 10. Właściciel nie odpowiada za wartościowe przedmioty i pieniądze pozostawione w domku bądź na terenie obiektu.
 11. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia Wynajmujących i ich mienia. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków i uszkodzenia mienia powstałe w czasie wynajmu.
 12. Do dyspozycji Wynajmujących udostępnia się bezpłatny parking, na którym należy parkować w kierunki prostopadłym do ulicy. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy.
 13. W domkach obowiązuje kategoryczny i całkowity zakaz palenia, w tym również papierosów elektronicznych, oraz używania otwartego ognia (na przykład świeczek). Domki wyposażono w czujniki dymu i pożaru, monitorowane zdalnie przez Właściciela. W przypadku stwierdzenia faktu palenia w domku, na Wynajmującego zostanie każdorazowo nałożona dodatkowa opłata w wysokości 500 zł związana z usuwaniem zapachów i praniem wyposażenia.
 14. Zabronione jest używanie w domkach dodatkowych urządzeń elektrycznych obciążających sieć elektryczną i mogących wywołać pożar. Ładowarki telefoniczne, suszarki do butów narciarskich itp urządzenia można używać tylko pod nadzorem, niedopuszczalne jest pozostawianie ich bez nadzoru na noc lub w przypadku opuszczenia domku.
 15. Nie należy zakrywać grzejników umieszczonych w sypialniach na przykład przez suszenie na nich mokrych ubrań. Może to spowodować ich uszkodzenie.
 16. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgodnić z Właścicielem przed dokonaniem rezerwacji. Wynajmujący ponoszą odpowiedzialność za swoje zwierzęta i szkody przez nie spowodowane w domkach, na terenie obiektu oraz na mieniu innych Wynajmujących. Wynajmujący są zobowiązani do utrzymania czystości po swoich zwierzętach i upewnienia się że nie są one uciążliwe dla innych Wynajmujących.
 17. Śmieci produkowane przez Wynajmujących należy segregować zgodnie z przyjętym podziałem (plastik+metal, szkło, makulatura, inne zmieszane) i wyrzucać do kubłów umieszczonych przy ogrodzeniu.
 18. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
 19. Podczas użytkowania domków i ośrodka należy zachować zasady BHP i współżycia społecznego. Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscem wyznaczonym.
 20. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Wynajmujących z terenu obiektu przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego lub bezpieczeństwa, a także gdy Wynajmujący zakłócają porządek i spokój, są pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, a także jeśli ich wygląd zewnętrzny budzi obawy sanepidemiologiczne. W takim przypadku Wynajmującemu nie przysługuje zwrot opłaty za wynajem domku.
 21. Ze względów bezpieczeństwa obiekt „DOMKI WISŁA DOLINA PARTECZNIK” jest monitorowany za pomocą kamer, z których obraz jest dostępny tylko dla Właścicieli.
 22. Wynajem domku oznacza akceptację przez wszystkich Wynajmujących niniejszego Regulaminu i przyjęcie opisanych w nim warunków. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, Właściciel może wypowiedzieć Wynajmującemu umowę wynajmu ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności zwrotu opłaty za wynajem.
 23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 do odwołania.